1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου
Από τις 30 Μαρτίου έως την 1 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, το 1ο διεπιστημονικό Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου και ένα πρόγραμμα 10 παράλληλων εκδηλώσεων αστικού πολιτισμού ανοιχτές προς τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
Η συμμετοχή 400 και πλέον ακαδημαϊκών, συμβούλων, δημιουργών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και το πρόγραμμα με περισσότερες από 120 εισηγήσεις, ανέδειξαν ένα μεγάλο φάσμα θεωρητικού και πρακτικού επιπέδου σχετικά με το marketing & branding τόπου.


Σκοπός του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Marketing και Branding Τόπου είναι να οριοθετήσει το αντικείμενο και να δημιουργήσει συνθήκες διάλογου αλλά και συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων, ειδικευμένων συμβούλων, δημιουργών και εκπρόσωπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Παράλληλα με την Διοργάνωση του Επιστημονικού Συνεδρίου μεθοδεύονται μία σειρά από ενέργειες και παράλληλες δράσεις στην πόλη με στόχους:

-Την εξωστρέφεια και διάχυση της γνώσης μέσω πολυεπίπεδης επικοινωνίας τόσο προς την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κοινότητα των σχετικών κλάδων, όσο και προς τους εκπροσώπους Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την κοινωνία των πολιτών.
-Την διεύρυνση ουσιαστικών συνεργασιών με φορείς σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η διαμόρφωση διεπιστημονικών συνεργασιών
-Την ενδυνάμωση και την έμπνευση των συμμετεχόντων και του συνόλου των κατοίκων της πόλης. Η ανάδειξη της αστικής και τοπικής κουλτούρας.
-Τον εντοπισμό και τη διάδοση των καινοτομιών του αντικειμένου καθώς και η ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς για ενέργειες κοινωνικού marketing και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ευελπιστούμε οι ζυμώσεις που θα γίνουν εντός και εκτός συνεδριακού χώρου τον ερχόμενο Μάρτιο να είναι αφορμή υπερβάσεων και αξιοποίησης νέων δυνατοτήτων που οφείλουμε να επιχειρήσουμε στην Ελλάδα.

Η Διοργάνωση αυτή στοχεύει επίσης να εξελίσσεται διαρκώς ταξιδεύοντας σε διάφορες πόλεις και τόπους της χώρας εντοπίζοντας, αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τόπων μας.

Ομάδα συντονισμού Imagine the City

Πληροφορίες στην σελίδα του Συνεδρίου www.placemarketing.gr